Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://varkuti.eu.

Tulajdonos

Várkuti Géza

ge**@va*****.eu

+357 99 290 320

Lakcím:
Amathusa Coastal Heights B203
Iras 2
Agios Tychonas
4532 Limassol Ciprus

Adószám: 08083447T

 

 1. FELTÉTELEK MEGÁLLAPODÁSA

A jelen Felhasználási Feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást alkotnak, amelyet Ön személyesen vagy egy entitás nevében (Ön) és a varkuti.eu (“Vállalat”, Várkuti Géza) között kötnek a https://varkuti.eu webhelyhez való hozzáférésről és annak használatáról. .com webhely, valamint bármely más médiaforma, médiacsatorna, mobil weboldal vagy mobilalkalmazás, amely azokhoz kapcsolódik, hivatkozik vagy más módon kapcsolódik (együttesen a Webhely). Minnesotában vagyunk bejegyezve, és bejegyzett székhelyünk: 5201 Eden Ave, Suite 300, Edina, MN 55436. Ön beleegyezik abba, hogy a Webhely megnyitásával elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket. HA ÖN NEM ÉRT EGYET AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELLEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS AZ OLDAL HASZNÁLATA, ÉS AZONNAL SZAKÍTSA MEG A HASZNÁLATOT.

A Weboldalon időről időre közzétehető kiegészítő feltételek és dokumentumok kifejezetten hivatkozásként jelennek meg. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint időről időre módosítsuk vagy módosítsuk a jelen Felhasználási feltételeket. A jelen Felhasználási Feltételek „Utolsó frissítése” dátumának frissítésével értesítjük Önt minden változásról, és Ön lemond arról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Kérjük, ügyeljen arra, hogy minden alkalommal ellenőrizze a vonatkozó Feltételeket, amikor oldalunkat használja, hogy megértse, mely feltételek vonatkoznak rájuk. A felülvizsgált Használati feltételekben bekövetkezett változtatások hatálya alá esnek, és úgy kell tekinteni, hogy a módosított Felhasználási feltételekben bekövetkezett változásokat a felülvizsgált Használati feltételek közzétételének dátuma utáni folyamatos használata során Önt is tudomásul veszik.

Az oldalon közölt információk nem terjesztésre vagy felhasználásra szolgálnak bármely olyan joghatóságban vagy országban lévő személynek vagy jogi személynek, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközne, vagy amely az adott joghatóságon vagy országon belüli regisztrációs kötelezettség alá vonna bennünket. . Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyről hozzáférnek a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólagosan felelősek a helyi törvények betartásáért, amennyiben és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

Az oldal azoknak a felhasználóknak szól, akik legalább 18 évesek. 18 éven aluli személyek nem használhatják vagy regisztrálhatnak az Oldalt.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Eltérő jelzés hiányában a Webhely a mi tulajdonunk, valamint az oldalon található összes forráskód, adatbázis, funkcionalitás, szoftver, webhelytervezés, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a „Tartalom”), valamint a védjegyeink, szolgáltatásaink. a védjegyek és a bennük található logók (a „Jelek”) a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állunk, vagy licencet adunk nekünk, és szerzői jogi és védjegytörvények, valamint számos egyéb szellemi tulajdonjog és tisztességtelen versenyre vonatkozó egyesült államokbeli törvény, nemzetközi szerzői jogi törvények védik őket, és nemzetközi egyezmények. A Tartalom és a védjegyek kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatra szolgálnak a Webhelyen „AHOGY VAN. A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Webhely egyetlen része sem másolható, reprodukálható, összesíthető, újra közzétehető, feltölthető, közzétehető, nyilvánosan megjeleníthető, kódolható, lefordítható, továbbítható, terjeszthető, értékesíthető, licencelhető vagy más módon, bármilyen kereskedelmi célra, kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül hasznosítani.

Feltéve, hogy jogosult a Webhely használatára, korlátozott engedélyt kap a Webhely elérésére és használatára, valamint a Tartalom bármely részének másolatának letöltésére vagy nyomtatására, amelyhez megfelelően hozzáférést szerzett, kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal. használat. Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosítanak Önnek a Webhelyen, a Tartalommal és a Védjegyekkel kapcsolatban.

FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK

A Webhely használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy: 

 • (1) minden Ön által benyújtott regisztrációs információ igaz, pontos, aktuális és teljes;
 • (2) Ön fenntartja az ilyen információk pontosságát, és szükség szerint haladéktalanul frissíti a regisztrációs információkat;
 • (3) rendelkezik cselekvőképességgel, és beleegyezik a jelen Felhasználási Feltételek betartásába;
 • (4) Ön nem kiskorú a lakóhelye szerinti joghatóságban;
 • (5) nem fog hozzáférni a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bottal, scripttel vagy más módon;
 • (6) nem használja a Webhelyet semmilyen illegális vagy engedély nélküli célra; és
 • (7) a Webhely Ön általi használata nem sért semmilyen vonatkozó törvényt vagy szabályozást.

Ha olyan információkat ad meg, amelyek valótlanok, pontatlanok, nem aktuálisak vagy hiányosak, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Webhely (vagy annak bármely részének) jelenlegi vagy jövőbeni használatát.

FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓ

Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell az Oldalon. Ön beleegyezik, hogy jelszavát bizalmasan kezeli, és felelősséget vállal fiókja és jelszavának minden használatáért. Fenntartjuk a jogot az Ön által kiválasztott felhasználónév eltávolítására, visszakövetelésére vagy megváltoztatására, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy az adott felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy más módon kifogásolható.

DÍJAK ÉS FIZETÉSEK

Az alábbi fizetési módokat fogadjuk el:

 • Visa
 • MasterCard
 • American Express
 • PayPal
 • SEPA direkt utalás
 • Banki átutalás

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink igénybevételéhez meg kell vásárolnia vagy díjat kell fizetnie. Ön beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat adjon meg minden, a Webhelyen keresztül történő vásárláshoz. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti a fiók- és fizetési információkat, beleértve az e-mail címet, a fizetési módot és a fizetési kártya lejárati dátumát, hogy végrehajthassuk tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel. A Webhelyen keresztül végrehajtott vásárlásokért online számlázási fiókon keresztül számlázunk. A vásárlások árához az általunk szükségesnek ítélt forgalmi adót adjuk. Az árakat bármikor módosíthatjuk. Minden fizetést amerikai dollárban kell teljesíteni.

Ön beleegyezik, hogy az összes díjat vagy díjat a vásárlásaira érvényes árakon fizeti, és felhatalmaz bennünket arra, hogy a vásárláskor az Ön által választott fizetési szolgáltatótól számítsunk fel minden ilyen összeget. Ha a vásárlást ismétlődő díjak terhelik, akkor Ön hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési módot ismétlődően megterheljük anélkül, hogy minden egyes ismétlődő terheléshez előzetes jóváhagyást kellene kérnie mindaddig, amíg el nem értesít bennünket az elállásról.

Fenntartjuk magunknak a jogot az esetleges árképzési hibák kijavítására, még akkor is, ha már kértük vagy megkaptuk a fizetést. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy visszautasítsunk minden, az Oldalon keresztül leadott rendelést.

INGYENES PRÓBAVERZIÓ

A szignálszerviznél 7 napos ingyenes próbaverziót kínálunk azoknak az új felhasználóknak, akik regisztrálnak a Webhelyre. A fiókot az ingyenes próbaidőszak végén a felhasználó által választott előfizetésnek megfelelően terheljük meg. Az előfizetési díjakat a PayPal/Stripe a megrendelt időtartamonként automatikusan levonja. Lemondani az esedékes fizetés előtt kell. A fizetési periódus figyelemmel kísérése a vevő felelőssége. Megkésett lemondás esetén nem áll módunkban visszafizetni.

TÖRLÉS

Semmilyen vásárlás sem térítendő vissza. Előfizetését bármikor lemondhatja, egy email elég, vagy felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. Lemondása az aktuális fizetett időszak végén lép életbe.

Ha nem elégedett szolgáltatásainkkal, kérjük, írjon nekünk a su*****@va*****.eu email címre.

TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Ön nem érheti el és nem használhatja a Webhelyet más célra, mint amelyre az oldalt elérhetővé tesszük. Az oldal nem használható semmilyen kereskedelmi céllal, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten támogatunk vagy jóváhagyunk.

Az oldal felhasználójaként Ön elfogadja, hogy nem:

 • Szisztematikusan kérjen le adatokat vagy egyéb tartalmat a webhelyről, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze írásbeli engedélyünk nélkül.
 • Becsap, csal vagy félrevezet minket és más felhasználókat, különösen minden olyan kísérlet során, amely érzékeny fiókinformációk, például felhasználói jelszavak megismerésére tesz kísérletet.
 • A Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy egyéb módon történő beavatkozása, beleértve azokat a funkciókat is, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását, vagy korlátozzák a Webhely és/vagy az abban található tartalom használatát.
 • Véleményünk szerint becsmérel, bemocskol vagy más módon árt nekünk és/vagy a Webhelynek.
 • Használja fel a webhelyről szerzett információkat egy másik személy zaklatására, visszaélésre vagy ártására.
 • Helytelenül használja támogatási szolgáltatásainkat, vagy hamis jelentéseket küld visszaélésekről vagy kötelességszegésekről.
 • Használja a Webhelyet a vonatkozó törvényekkel vagy rendelkezésekkel ellentétes módon.
 • Részt vesz a Webhely jogosulatlan keretezésében vagy linkelésben.
 • Vírusok, trójai falovak vagy egyéb anyagok feltöltése vagy továbbítása (vagy feltöltésének vagy továbbításának megkísérlése), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spamküldést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek meggátolják bármely fél megszakítás nélküli használatát és élvezetét a Webhelyen vagy módosítja, rontja, megzavarja, megváltoztatja vagy megzavarja a Webhely használatát, jellemzőit, funkcióit, működését vagy karbantartását.
 • Vegyen részt a rendszer bármilyen automatizált használatában, például szkriptek használatával megjegyzések vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kinyerő eszközök használata.
 • Törölje a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzést bármely tartalomból.
 • Próbálja meg kiadni magát egy másik felhasználónak vagy személynek, vagy használja egy másik felhasználó felhasználónevét.
 • Töltsön fel vagy továbbítson (vagy kíséreljen meg feltölteni vagy továbbítani) minden olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtési vagy átviteli mechanizmusként működik, beleértve a korlátozás nélkül az egyértelmű grafikus csereformátumokat („gifeket”), 1×1 pixelt, webes hibákat, cookie-kat , vagy más hasonló eszközök (néha „kémprogramok” vagy „passzív gyűjtőmechanizmusok” vagy „pcms”).
 • Megzavarni, megzavarni vagy indokolatlan terhet róni az oldalra vagy az oldalhoz kapcsolódó hálózatokra vagy szolgáltatásokra.
 • Zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy megfenyegetni bármely alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki részt vesz a Webhely bármely részének átadásában.
 • Kísérlet megkerülni a Webhely minden olyan intézkedését, amely megakadályozza vagy korlátozza a webhelyhez vagy a webhely bármely részéhez való hozzáférést.
 • Másolja vagy adaptálja a Webhely szoftverét, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy egyéb kódokat.
 • A vonatkozó törvények által megengedett esetek kivételével megfejteni, visszafejteni, szétszedni vagy visszafejteni a Webhely részét alkotó vagy bármely módon alkotó szoftvereket.
 • Kivéve, ha ez szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használat eredménye, bármely automatizált rendszer használata, elindítása, fejlesztése vagy terjesztése, ideértve korlátozás nélkül a Webhelyet elérő pókot, robotot, csaló segédprogramot, kaparót vagy offline olvasót, vagy jogosulatlan szkript vagy egyéb szoftver használata vagy elindítása.
 • Használjon beszerzési ügynököt vagy beszerzési ügynököt a webhelyen történő vásárláshoz.
 • A Webhely bármilyen jogosulatlan felhasználása, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy egyéb módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok automatizált eszközökkel vagy hamis ürügyekkel történő létrehozását.
 • Használja a Webhelyet a velünk való versenyre irányuló erőfeszítések részeként, vagy más módon használja a Webhelyet és/vagy a Tartalmat bármely bevételtermelő tevékenység vagy kereskedelmi vállalkozás céljára.
 • Használja a webhelyet áruk és szolgáltatások hirdetésére vagy eladására.
 • Eladja vagy más módon adja át profilját.

HELYSZÍN KEZELÉSE

Fenntartjuk magunknak a jogot, de nem a kötelezettséget, hogy:

 • (1) figyeljük a Webhelyet a jelen Felhasználási Feltételek megsértésére;
 • (2) megtenni a megfelelő jogi lépéseket mindenki ellen, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási feltételeket, ideértve a korlátozás nélkül az ilyen felhasználó bejelentését a bűnüldöző hatóságok felé;
 • (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadja, korlátozza a hozzáférést, korlátozza elérhetőségét vagy letiltja (a technológiailag megvalósítható mértékben) az Ön Hozzájárulását vagy annak bármely részét;
 • (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősség nélkül eltávolítani vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és
 • (5) más módon kezeli a Webhelyet jogaink és tulajdonunk védelme, valamint a Webhely megfelelő működésének elősegítése érdekében.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Törődünk az adatok védelmével és biztonságával. Kérjük, tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat: https://varkuti.eu.com/privacy-policy. A Webhely használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el Adatvédelmi szabályzatunkat, amely a jelen Felhasználási Feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a webhely az EU-ban található. Ha Ön a világ bármely más régiójáról lép fel az Oldalra, ahol a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvények vagy egyéb követelmények eltérnek az EU vonatkozó törvényeitől, akkor a Webhely folyamatos használatával Ön továbbítja adatait. az EU-ba, és Ön beleegyezik, hogy adatait az EU-ba továbbítsák és ott feldolgozzák.

IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

A jelen Felhasználási Feltételek teljes mértékben érvényben maradnak, amíg Ön az oldalt használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK EGYÉB RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY KIZÁRÓLAG BESZÉLÉSÜNKBŐL, FIGYELMEZTETÉS VAGY FELELŐSSÉG NÉLKÜL MEGTAGADJUK AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS HASZNÁLATOT (BEÉLETETETT BIZONYOS IP-cím BIZTOSÍTÁSA) INDOK NÉLKÜL, BELEÉRTVE A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY RENDELKEZÉSBEN BÁRMILYEN NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY SZERZŐDÉS MEGÉSÉSÉBŐL VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS NÉLKÜL. BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL, KIZÁRÓLAG BESZÁMÍTÁSUNK ELŐTT MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT A OLDALON, VAGY TÖRÖLHETJÜK FIÓKJÁT ÉS AZ ÖN BÁRMILYEN TARTALMÁT VAGY INFORMÁCIÓT, AMELYEKET TESZT BE.

Ha fiókját bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük, tilos az Ön neve, hamis vagy kölcsönnév, vagy bármely harmadik fél neve alatt regisztrálni és új fiókot létrehozni, még akkor sem, ha esetleg a harmadik fél nevében jár el. buli. A fiók megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk magunknak a jogot a megfelelő jogi lépések megtételére, beleértve a korlátozások nélkül a polgári, büntetőjogi és eltiltási jogorvoslatot.

MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül bármikor vagy bármilyen okból megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk a Webhely tartalmát. Azonban nem vagyunk kötelesek frissíteni semmilyen információt a webhelyünkön. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Webhely egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Ön vagy bármely harmadik fél felé a Webhely semmilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindenkor elérhető lesz. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalhatunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Webhellyel kapcsolatban, ami fennakadásokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból az Ön értesítése nélkül módosítsuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesztjük, leállítjuk vagy más módon módosítsuk az Oldalt. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk az olyan veszteségekért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyek abból fakadnak, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet a webhely leállása vagy megszakítása során. A jelen Felhasználási Feltételek egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy kötelezné bennünket a Webhely karbantartására és támogatására, vagy az ezzel kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.

NYILATKOZAT
AZ OLDAL AZ ÁLLAPOTÁBAN ÉS AHOGY ELÉRHETŐ ALAPON VAN BIZTOSÍTÁSRA. ELFOGADJA, HOGY AZ OLDAL ÉS SZOLGÁLTATÁSAINK AZ ÖN HASZNÁLATÁT AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KEZELÉSÉRE VESZI. A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉKÉBEN EL TAGADUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, AZ OLDALAL ÉS AZ ÖN HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ N-, KERESKEDELMI SZABÁLYZAT SZÁMÁRA. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT A OLDALOK TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE, VAGY AZ OLDALHOZ KAPCSOLT WEBOLDALOK TARTALMÁRA, ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK (ÉS SEMMILYEN FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLENSÉGEKÉRT

(1)

2) SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY TULAJDONSÁGI KÁR, BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ, AMELY A OLDALHOZ VALÓ ELÉRÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYE,

(3) BIZTONSÁGOS SZERVERINK ÉS/VAGY BÁRMELY SZEMÉLYES ÉS FINOMÍTÁSI INFORMÁCIÓK BÁRMILYEN JELLEGŰ ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA EZEN TÁROLVA,

(4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITÁS BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY LEÁLLÍTÁSA,

(5) BÁRMILYEN HIBÁK, VÍRUSOK, TROJAI LÓK VAGY HASONLÓK, AMELYEK AZ OLDALRA VAGY AZON KERESZTÜL TOVÁBBÍTHATÓK (BÁRMELYIK RÉSZTŐL 6) BÁRMILYEN TARTALOM ÉS AZ ANYAGOKBAN VONATKOZÓ HIBÁBAN VAGY HIBA, VAGY BÁRMILYEN VESZTESÉG VAGY BÁRMILYEN KÁR, AMELY A OLDALON KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐDŐ TARTALOM HASZNÁLATA EREDMÉNYE EREDMÉNYE. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT, NEM TÁMOGATJUK, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, AMELY HARMADIK FÉL A OLDALON KERESZTÜL, SEMMILYEN HIPERHIVATKOZOTT WEBOLDALON, SEM WEBOLDALFELÉPÍTÉSEN VAGY MOZGÁSBAN NEM VÁLLALUNK. FELE LEGYEN AZ ÖN ÉS A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓJA KÖZÖTT BÁRMILYEN TRANZAKCIÓ FELÜGYELETÉRT, VAGY BÁRMELY MÓDON FELELŐS. A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMELY KÖZÉPEN VAGY BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN VÁSÁRLÁSÁHOZ AKATÓL A LEGJOBB ÉRTÉKELÉSÉT KELL ALKALMAZNI, ÉS AHOGY ALKALMAZOTT, ELŐVIGYÁZATOSSÁGOT KELL ALKALMAZNI.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

MI VAGY IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKÜNK SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖN VAGY BÁRMILYEN HARMADIK FÉL ELŐTT SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDA SZERINT, VÉLEMES, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETÉSES KÖZVETLEN KÖVETKEZTETÉSEKÉRT. VAGY EGYÉB, AMELY AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDMÉNYE, MÉG HA TÁJÉKOZTATÁK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ITT TALÁLHATÓ ELLENKEZETTŐL ELÉRTETETT FELELŐSSÉGÜNK ÖNEK ELŐTT BÁRMILYEN OKBÓL ÉS AZ AKCIÓ FORMÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDIG A FIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZUNK, HA VAN AZ AKCIÓBAN. AZ INTÉZKEDÉS BÁRMILYEN OKÁT MEGELŐZŐ IDŐSZAKA. AZ USA EGYESÜLT ÁLLAMI TÖRVÉNYEI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEI NEM ENGEDÉLYEZIK KORLÁTOZÁSA A VÉLEMEZTETETT GARANCIÁKRA VAGY BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZnak Önre, A FENTI NYILATKOZATOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGYESE VAGY AZ ÖSSZES NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS ÖN TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

KÁRTALANÍTÁS

Ön beleegyezik abba, hogy megvéd, kártalanít és ártalmatlanná tesz bennünket, beleértve leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, valamint az összes megfelelő tisztviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat, minden veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédeket is. harmadik fél által fizetett díjak és költségek, amelyek a következők miatt vagy abból erednek:

 • (1) a Webhely használata;
 • (2) jelen Felhasználási feltételek megsértése;
 • (3) az Ön jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott nyilatkozatainak és garanciáinak bármilyen megsértése;
 • (4) harmadik fél jogainak megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy
 • (5) bármilyen nyíltan káros cselekmény a Webhely bármely más felhasználójával szemben, akivel kapcsolatba lép az Oldalon keresztül.

A fentiek ellenére fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljunk minden olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártalanítani minket, és Ön beleegyezik, hogy az Ön költségén együttműködjön az ilyen követelések védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, intézkedésről vagy eljárásról, amelyre ez a kártalanítás vonatkozik, miután tudomást szereztünk róla.

FELHASZNÁLÓI ADAT

Megőrzünk bizonyos adatokat, amelyeket Ön a Webhely teljesítményének kezelése céljából továbbít a Webhelynek, valamint a Webhely használatával kapcsolatos adatokat. Bár rendszeres rutin biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, kizárólag Ön felelős minden olyan adatért, amelyet továbbít, vagy amely a Webhely használatával végzett tevékenységével kapcsolatos. Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megsérüléséért, és ezennel lemond az ilyen adatok elvesztéséből vagy megsérüléséből adódó bármely eljárási jogáról velünk szemben.

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓK, TRANZAKCIÓK ÉS ALÁÍRÁSOK

Az oldal látogatása, e-mailek küldése és online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásához, és beleegyezik abba, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikusan, e-mailben és a Webhelyen nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikáció írásban történhet. ÖN EZEL ELFOGADJA AZ ELEKTRONIKUS JEL HASZNÁLATÁT, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB BEJEGYZÉSEK, ÉS AZ ÉRTESÍTÉSEK, SZABÁLYZATOK ÉS AZ ÁLTALÁNUNK VAGY AZ OLDALON KEZDEMÉNYEZETT VAGY BEFEJEZETT TRANZAKCIÓK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉRE. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amelyet bármely törvény, rendelet, szabály, rendelet vagy egyéb törvény értelmében bármely joghatóságban megkövetelnek, vagy amelyek megkövetelik az eredeti aláírást vagy a nem elektronikus iratok kézbesítését vagy megőrzését, vagy bármilyen más módon történő kifizetést vagy jóváírást. mint elektronikus úton.

VEGYES

A jelen Felhasználási Feltételek és az általunk a Webhelyen vagy a Webhellyel kapcsolatban közzétett szabályzatok és működési szabályok alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és köztünk. A jelen Felhasználási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Jelen Felhasználási feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Bármelyik vagy összes jogunkat és kötelezettségünket átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy cselekmény mulasztásáért, amelyet rajtunk kívül álló ok okoz. Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése vagy része jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezés vagy a rendelkezés egy része elválaszthatónak minősül a jelen Felhasználási feltételektől, és nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. rendelkezések. A jelen Felhasználási Feltételek vagy a Webhely használatának eredményeként Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, foglalkoztatási vagy ügynöki kapcsolat. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételek nem értelmezhetők ellenünk azáltal, hogy elkészítettük őket. Ön ezennel lemond minden olyan védekezéséről, amely a jelen Felhasználási Feltételek elektronikus formáján és a felek aláírásának hiányán alapul a jelen Felhasználási feltételek teljesítése érdekében